post-thumb
post-thumb
post-thumb
post-thumb
post-thumb

Kancelárie

Prenájom

Naša spoločnosť zabezpečuje pre nájomníkov okrem štandardných aj individuálne služby podľa požiadaviek, tak by sme našim nájomníkom vytvorili dobré podmienky k podnikaniu. V objekte je informačná a strážna služba a vstup do objektu je možný 24 hodín. Zabezpečujeme aj upratovanie prenajatých priestorov.

viac
post-thumb

Reštaurácia

Stravovanie v budove

Pozývame Vás do reštaurácie kde Vám v pracovné dni medzi 11 hod a 14 hod radi ponúkneme obedové menu v podobe dvoch druhov polievok a piatich druhov jedál.

Reštaurácia je k dispozícii všetkým klientom budovy Strojár a taktiež aj širokej verejnosti.

Informácie

Pre skupiny a spoločnosti, ktoré majú záujem o ubytovanie na dlhšie obdobie pre viac osôb bude poskytnutá zľava dohodou.

V zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 229 mesta Košice zo dňa 16.12.2022 a jeho ďalších dodatkov sa k cene za ubytovanie pripočítava daň za ubytovanie vo výške 2,50 € za každú noc a osobu v ubytovacom zariadení. Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení, najviac však 60 prenocovaní v jednom kalendárnom roku.

OD PLATENIA DANE JE OSLOBODENÁ:

- držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S – ťažko zdravotne postihnutý a ťažko zdravotne postihnutý so sprievodom a ich sprievodcovia
- osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov
- osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia

viac
post-thumb

V Budove

Služby

Recepcia (k dispozícii 24/7)
Vysokorýchlostné internetové pripojenie
24 hodinová strážna služba
Vlastné parkovacie miesto

viac